Project Description

  • 2021 TPCA Show Taipei 國際電路板展覽會 (台北)
  • 同期舉辦:2021台灣電子製造國際展覽會 (電子展、光電展、雷射展、物聯網展同時舉行)
  • 展覽期間:2021年10月20日(三)~10月22日(五)
  • 展覽地點:台北南港展覽館